( 1 [888] 9 TAX USA  |   Incorporation   |   Accounting   |   Tax   |   Payroll    |   Business Management   |   Business Broker   | ARTICLES 

 

פתיחת חברה בארה"ב,  חברות הייטק / טכנולוגיה / נדל"ן / מסחר אונליין בארה"ב, חברות הייטק בארצות הברית, פתיחת חברה בדלאוור ארצות הברית, פתיחת חברה בניו-יורק ארה"ב, פתיחת חברה בקליפורניה ארהב, שירותי  ניהול כספים לחברות אמריקאיות וחברות ישראליות בארה"ב, CFO, שירותי CFO לחברות ישראליות בארה"ב,  שירותי CFO לחברות ישראליות בארצות הברית.

  

הקמת חברה בארצות הברית ובעולם (כולל חברות  OFF-SHORE)

LLC - רישום חברה בארה"ב
INC - פתיחת חברה ארה"ב
Corporation - הקמת חברה בארצות הברית
Offshore - רישום / הקמה / פתיחת חברה אופשור
ניהול חברה ארה"ב ו אופשור

 

הקם חברה אמריקאית בתוך 48 שעות ע"י מומחי TAX USA
דלאוור, נבדה, ניו-יורק, קליפורניה ופלורידה. שירות מלא בעברית, כולל ייעוץ מלא לבעלי המניות

 

פורום מומחים-

 

 
  הקמת חברה בארה"ב
 
פיני רוזן
www.tax-usa.net

U.S. +1 [888] 9 TAX USA


ניהול כספים בארה"ב - נושאים מרכזיים בחשבות וניהול כספים בחברות הייטק ישראליות הפועלות בארה"ב.

ניהול כספים / חשבות הינו גורם משמעותי בהצלחת חברות טכנולוגיה ישראליות הפועלות בארה"ב. החל משלבי הפעילות הראשונים מנהל הכספים הינו פונקציה מרכזית בקביעת המסגרת העיסקית והמשפטית לפעילות החברה, תכנון מס ועמידה בדיווחים לראשויות המס (פדראל וסטייט), ניהול תזרים מזומנים, ניהול נכסים, ניהול מערכות שכר, גיוס הון, הכנה וניתוח דוחות כספיים, תקציב ובקרה ודיווחים לראשות לבורסה (במקרה של חברת נסחרת). חשיבות רבה ישנה לשילוב המערכת האמריקאית והמערכת הישראלית במקרה של חברה אמריקאית בבעלות ישראלית.

 

 

חברות ישראליות רבות בחרו בחברת TAX USA, INC  לניהול הכספים שלהן בארצות הברית.  תודעת שרות מהגבוהות בענף,  חסכון משמעותי בעלויות ואנשי מקצוע מנוסים מיצבו את TAX-USA כמותג מוביל בשרותי חשבות וניהול כספים במיקור חוץ. יזם / מנכ"ל / מנהל כספים / חשב, בחר בפתרון הכולל של TAX-USA לחשבות וניהול כספים בארה"ב ובישראל. זה הזמן להתייעל.

 
 
 

 חשבות וניהול כספים

 דוחות Franchise Tax  ל- Delaware ושאר המדינות

 דוחות מס חברות Corporate Tax Return

 ניהול דיווח Sales Tax לכל המדינות

 ניהול שכר והטבות לעובדים (בעברית 24/7)

 הנהלת חשבונות, ניהול ספקים / לקוחות ודוחות כספיים

 ייעוץ והכנת דוחות מס לחברה ומנהליה

 הקמת חברה ונוכחות עיסקית - כולל Resident Agent

 גופים ללא כוונת רווח -  Non Profit organization

 
 
 
 
אנא שילחו לי מידע נוסף לגבי שרותי ניהול כספים בארה"ב
   

 טלפון

    אימייל     שם
       
 
 
   

בדר"כ בחברות סטארט-אפ ישראליות, ניהול הכספים של החברה האמריקאית נמצא תחת פיקוחו של מנהל הכספים ונעשה בפועל ע"י חברת שרותי ניהול כספים במיקור חוץ. המאמר שלפניך מפרט את הנושאים המרכזיים אותם רצוי להכיר בכל הקשור לפעילות האמריקאית.

הקמת המסגרת העיסקית / משפטית לפעילות האמריקאית:

בחירת המסגרת העיסקית והקשר לבעלות הישראלית
הקמת חברה ורישום ברשויות
בנקים ומוסדות פיננסיים
עובדים וקבלני משנה
ניהול ספקים ולקוחות
מערכת חשבונאות ודיווח כספי
אדמיניסטרציה
כלים, טפסים וקישורים


פעילות שוטפת:

ניהול תזרימי מזומנים
תכנון מס חברה ודיווח לשלטונות המס
דוחות כספיים וניהוליים
ניהול שכר ודיווחי מעביד
דיווחים בחברה נסחרת

 

גיוס הון:

הכנת החברה לגיוס הון (Due Diligence)
סוגי גיוס הוןהקמת המסגרת העיסקית / משפטית לפעילות האמריקאית:


בחירת המסגרת העיסקית והקשר לבעלות הישראלית

השלב הראשון בטרם התחלת הפעילות בשוק האמריקאי הינו הקמת המסגרת העיסקית והמשפטית בה תנוהל הפעילות. ההחלטה על סוג המסגרת הינה פונקציה של אופי הפעילות והיקפיה. במסגרת מאמר זה נסקור נושאים כגון: הקמת חברה בארה"ב (ארצות הברית), פתיחת חברה בארה"ב, הקמת עסק ופתיחת עסק בארה"ב, ניהול שכר עובדים הארה"ב Payroll, ניהול כספים בארה"ב, דוחות מס ארה"ב (tax return).יצואן ישראלי המספק שרותים / מוצרים ללקוחות אמריקאיים:

חברה בתחילת פעילותה האמריקאית תוכל להמשיך לפעול כיצואן ישראלי ולספק את השרותים / המוצרים באמצעות מכתבי אשראי (LC) או הסכמי מסגרת עם לקוחותיה. הלקוחות האמריקאיים יעבירו תשלום לחברה הישראלית בהתאם להסכם הקיים בין הצדדים. הכנסות החברה יוכרו בישראל ויכולו עליהן חוקי המס הישראלים.

יתרונות: חסכון בהקמת חברה בארה"ב והמשך פעילות תוך ניצול המשאבים הקיימים.
חסרונות: חסרה נוכחות אמריקאית, מרחק מהשוק, לקוחות נדרשים לבצע תשלומים בינלאומיים (
International) במקום תשלומים מקומיים (Domestic), קושי בגיוס עובדים מקומיים.

 

חברה עם נוכחות אמריקאית:
חברה המעונינת בנוכחות אמריקאית, העסקת עובדים, קירבה לשוק, גיוס הון או שיתופי פעולה מקומיים תשקול הקמת חברה בארה"ב. בהקמת חברה אמריקאית יש להתחשב בשיקולי מיסוי, בעלות, מיקום והגנות משפטיות.

 

הקמת חברה ורישום ברשויות:

העקרון הבסיסי בהקמת חברה בארה"ב:
חברה הינה תאגיד משפטי נפרד המוקמת במדינה (
State) בה היא פועלת. על פי עיקרון זה, חברה הפועלת בניו-יורק, תוקם בניו-יורק סטייט וחברה הפועלת בקליפורניה תוקם בקליפורניה סטייט.  חברה תרשם ב"רשם החברות" של המדינה (Secretary of State) ובמקביל ברשות המס הפדראלית (IRS
) וברשויות המס של המדינה בה היא רשומה.

Resident Agent
כחלק מתהליך ההתאגדות, חייבת החברה לרשום ב"רשם החברות" של המדינה - (Secretary of State) נציג מטעמה הנקרא  .Resident Agent הנציג הינו הכתובת המשפטית להמצאת מסמכים משפטיים ו/או מסמכים מטעם המדינה. Resident Agent יכול להיות מנהל או עובד החברה כמו גם נציג חיצוני בעל כתובת במדינת ההתאגדות. בארה"ב, מקובל לשכור שרותי Resident Agent מחברות המספקות שרות זה בכל מדינה ומדינה.

 

עקרון הנוכחות הפיזית:
נוכחות פיזית מוגדרת באמצעות סוג הפעילות של החברה במדינה בה היא פועלת. במידה והחברה מפעילה משרדים או מתקן ייצור, מעסיקה עובדים או מנהלת נכסים היא מוגדרת כבעלת נוכחות פיזית ומחוייבת ברישום במדינה בה היא פועלת.

חברה הפועלת במספר מדינות (Foreign Corporation) :
חברה בעלת נוכחות פיזית ביותר ממדינה אחת תרשם במדינה הנוספת כ"חברה זרה" (
Foreign Corporation
). על פי עקרון זה חברה ניו-יורקית (שהוקמה בניו-יורק) אשר החלה לפעול ולהעסיק עובדים במדינת טקסס, תרשם בטקסס כחברה זרה העושה עסקים במדינת טקסס.

חברה ללא נוכחות פיזית והיתרון במדינת דלאוור:
חברה ללא נוכחית פיזית כגון חברת אינטרנט ללא עובדים או מתקנים פיזיים תשקול את האפשרות להתאגד במדינת דלאוור (Delaware State). דלאוור מציעה יתרונות מיסוי בהשוואה למדינות אחרות וכן חוקי תאגידים מיוחדים במקרה של קשיי נזילות או פשיטת רגל.

סוג חברה / תאגיד
בפני חברה ישראלית המעונינת להקים חברה אמריקאית עומדות שתי אפשרויות עיקריות:
חברה מסוג
C Corporation או מסוג Limited Liability Company.
 

לשני סוגי התאגידים מספר יתרונות משותפים:
1. תאגיד משפטי נפרד המאוגד ע"י רישום ב"רשם החברות" של המדינה.
2. הגנה משפטית מוגבלת לבעלים האחריות המשפטית היא של התאגיד ולא אישית של בעליו.
3. בעלי התאגיד יכולים להיות חברות / יחידים אשר אינם תושבי ארה"ב.
4. אין הגבלה על מספר הבעלים (במקרה של הוספת משקיעים, גיוס הון או הנפקה).
5. ניתן להגדיר סוגים שונים של בעלות (כגון מניות רגילות, מניות בכורה)
Classes
.

השוני בין C Corporation ו- Limited Liability Company
ההבדל העיקרי בין שני סוגי התאגידים בא לידי ביטוי במיסוי רווחי התאגיד וצורת הדיווח לשלטונות המס. C Corporation מוגדר כתאגיד נפרד מבעליו מבחינת מיסוי וחלים עליהם תעריפי מס חברות (Corporate Tax) לעומת  Limited Liability Company המוגדר בעיני רשויות המס כ- pass-through tax entity, דהיינו רווחי התאגיד לא ממוסים בנפרד אלא מועברים לדוח המס של הבעלים וממוסים בהתאם לתעריפי המס החלים על הבעלים. בתאגיד מסוג  C Corporation משיכת דיבידנד תהיה חייבת במס הון, לאחר שרווחי התאגיד יחויבו במס חברות.

לדוגמא:

C Corporation
במקרה והבעלים הינו יחיד תושב ארה"ב


רווח שנתי: $100,000

מס חברות: 34% ($34,000)
רווח נקי לאחר מס: $66,000


דיוידנד: $66,000

מס על דיוידנד: 15% ($9,900)

משיכת בעלים נטו: $56,100

 

אחוז מס אפקטיבי: 56.1%

Limited Liability Company

במקרה והבעלים הינו יחיד תושב ארה"ב

רווח שנתי: $100,000
מס יחידים: 26% ($26,000)
רווח נקי לאחר מס: $74,000

 

 

 

 

משיכת בעלים נטו: $74,000

 

אחוז מס אפקטיבי: 26%

 


 

 

הבדלים נוספים:

 

C Corporation

מסמכי הקמה:
Articles of Incorporation
Bylaws

סוג בעלות: מניות (תעודת בעלות)

 

מכירת בעלות
בעל מניות ב- C Corporation רשאי למכור את המניות בבעלותו ללא הגבלה או אישור משאר בעלי המניות.

 

מבנה ארגוני
בעלי מניות
מועצת מנהלים (
Directors)
מנהלים / נושאי משרה (
Officers
)

 

סיומת לשם התאגיד:

XXXXXX, INC.

Limited Liability Company

 

מסמכי הקמה:
Articles of Organization
Members Operating Agreement

סוג בעלות: אחוזים בעלות (הסכם)

 

מכירת בעלות
בעל אחוזים ב LLC, בדר"כ חייב לקבל את אישור כל שאר בעלי האחוזים בתאגיד על מנת למכור את חלקו לצד ג'.

 

מבנה ארגוני
בעלים - Members
מנהלים / נושאי משרה (
Mangers
)

 

סיומת לשם התאגיד:

XXXXXX, LLC.רישום ברשות המס הפדראלי (
IRS):
חברה, לאחר התאגדותה ב- Secretary of State תרשם ברשות המס הפדראלי (IRS). ה- IRS ינפיק לחברה מספר יחודי (EIN) Employer identification Number. מספר זה מעין "מספר תעודת הזהות" של החברה ומספר התיק של החברה ברשויות המס. EIN גם מוכר כ- Tax ID Number
.

 

רישום שם מסחרי "Doing Business As".
חברה המעונינת לעשות עסקים תחת שם מסחרי רשאית לעשות זאת באמצעות רישום DBA - "Doing Business As". לדוגמא: חברה בעלת מספר קווי מוצר המעונינת להפעיל כל קו מוצר תחת שם מסחרי נפרד תרשום DBA נפרדים. שם מסחרי נרשם, בדומה לתאגיד במדינה בה מקיימת החברה את פעילותה אך אינה נדרשת לרשום EIN נפרד.

 

TAX USA INC מלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב.

 

Tax Usa Inc. 2007 | www.tax-usa.net | info@tax-usa.net | Careers